Školní družina

| 14. červen 2018 | 21:31 |

Malý zahradník

Ve školním roce 2017/2018 se paní vychovatelka společně s dětmi 4. oddělení ŠD opětovně rozhodly zahrát si na zahradníky a zkusit si vypěstovat něco dobrého na vlastní zahrádce. Děti si mohly vyzkoušet, jak se sejí semínka, sází a pěstují různé druhy zeleniny a ovoce. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o zelenině i samotném pěstování. Když nakonec měly možnost své výpěstky ochutnat, byla to pro ně ta nejhezčí a zasloužená odměna. Nejvíce si pochutnaly na hrášku, kedlubnách, ředkvičkách, salátu a jahodách. Zahradníci byli moc šikovní a zaslouží velkou pochvalu. Velké poděkování patří rodičům, kteří se nám postarali o semínka a sazeničky.

| 4. červen 2018 | 10:13 |

Den dětí

Dne 1. června připravily paní vychovatelky pro děti 1. až 3. třídy školní družiny k příležitosti dne dětí odpoledne plné her a soutěží. Děti si mohly vyzkoušet svou zručnost a zdatnost na 9 stanovištích.
Děti rozdělené do družstev plnily úkoly házení míčků do košů, házení kroužků na cíl, namotávání provázků na kuželku, žonglování kuličky na lžičce. Také si mohly vyzkoušet zdolání opičí dráhy a v běhu se pokusit vyluštit pexeso. Za splnění úkolu čekala děti na každém stanovišti sladká odměna. Děti si svůj svátek ve školní družině užily.

| 29. květen 2018 | 8:27 |

Bobříkova cesta

V pátek 25. 5. 2018 proběhla v naší školní družině celodružinová akce Bobříkova cesta. Děti se dozvěděly, že bobříci jsou zkoušky nejrůznějších vlastností, schopností, znalostí a dovedností. My jsme se zaměřili na plnění bobříků z oblasti přírodovědy, zdravovědy a dopravní výchovy. Každá paní vychovatelka měla svoje stanoviště, kde děti poznávaly např. dopravní značky, rostliny, stromy, houby, léčivé byliny, lesní a domácí zvířátka nebo řešily jak ošetřit drobná poranění. Za splnění všech bobříků si děti zasloužily malou odměnu. Akce se vydařila.

| 3. květen 2018 | 12:06 |

Rej čarodějnic a čarodějů

Ve filipojakubskou noc se lidé scházeli u zapálených ohňů a oslavovali příchod jara a zároveň se očišťovali od nečistých myšlenek. Celou noc zpívali a tančili.
Také na naší škole proběhl v pátek 27. 4. od 13:30 do 15 hod. slet čarodějnic a čarodějů. Jejich sletiště bylo na nádvoří naší ZŠ. Pro tyto malé čarodějky a čaroděje bylo připraveno 7 stanovišť, kde si s chutí zasoutěžili při lovení žab a pavouků, házeli kouzelnou koulí do čarodějného koše, skládali strašidelné obrázky, hledali magické koule v pilinách mezi pavouky, létali na koštěti, házeli nezbedným míčkem do vesmírné díry nebo přecházeli přes strašidelné území.
Na nádvoří vládla dobrá nálada, všichni obdrželi účastnický list sletu, letecký průkaz na létající koště i drobné sladkosti. Slet čarodějů a čarodějek se vydařil.

| 3. květen 2018 | 11:48 |

DEN ZEMĚ

V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem-zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Děti ŠD se rozhodly také přispět k tomuto svátku malou měrou, a to tím, že uklidí nádvoří školy a okolí školy. Naplánovali jsme to na 20. duben. Pro děti jsme uspořádali i besedu, kde jsme si povídali, zda vědí, co tento svátek znamená. Byly úžasné odpovědi, děti věděly vše. Děti se vyzbrojily rukavicemi, kleštěmi na zvedání odpadků, taškami na tříděný odpad, rozdělily se do skupinek a celé odpoledne sbíraly odpadky, které hned i třídily. Akce byla velice úspěšná. Bylo vidět, že děti to baví. Nakonec jsme roztříděné odpadky odnesli do kontejnerů s tříděným odpadem. Určitě brzy úklid zopakujeme.

| 26. duben 2018 | 9:37 |

Beseda v Městské knihovně

Ve středu 4. dubna 2018 se nejdříve děti z 6. a 7. oddělení ŠD a následně 18. dubna 5. oddělení ŠD vydaly do pobočky Městské knihovny na Karafiátové ulici, aby se zúčastnily besed.
Děti z oddělení 6.,7. se v rámci besedy,,Co vím o knihovně?“ seznámily s pravidly roztřídění knížek, s jejich uspořádáním podle kategorii, podle úrovně čtenáře (začátečníka nebo pokročilého). Nakonec si mohly získané informace ověřit pomocí vyluštění vtipné křížovky a pomocí knihovnického testu.
Děti z 5 odděleni ŠD se zúčastnily besedy na téma ,,Já a příroda“ v rámci níž si vyslechly povídání o zvířátkách, získaly informace, jak žijí během všech ročních období. Děti se seznámily s ukázkami knížek, v nichž se zvířata vyskytují. Na konci besedy si vyslechly pohádku s hádankou. Děti si příjemné odpoledne strávené v knihovně užily.

| 17. duben 2018 | 13:06 |

Návštěva psího útulku

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 vyrazilo 4. odd. ŠD pod vedením paní vychovatelky J. Václavíkové potěšit opuštěné pejsky a kočičky do psího útulku v Olomouci – Neředíně. Společně jsme uspořádali sbírku, kdy děti donesly různé granule, konzervy, pamlsky a deky. V útulku se děti dozvěděly různé zajímavosti, které je zajímaly, např. jak je možné si osvojit pejska z útulku a jak se o pejsky starat atd. I když jsme museli několikrát měnit termín návštěvy, nakonec nám výlet vyšel na krásný slunečný den. Procházku jsme si užili a nadšení z pejsků bylo obrovské. Veliké poděkování patří rodičům, kteří se aktivně zapojili do sbírky pro pejsky.

| 2. duben 2018 | 21:58 |

Velikonoční zajíček – 4. a 5. oddělení

Ve středu 28. 3.2018 se děti ze 4. a 5. odd. ŠD vydaly hledat velikonoční zajíčky na školní dvůr. V předcházejícím týdnu si každý nejprve vyrobil svého zajíčka a společně jsme si povídali o velikonočních tradicích různých zemí. Ve středu odpoledne se netrpělivé děti rozběhly hledat svého zajíčka, který jim přinesl sladkou odměnu jako překvapení. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nadšení a radost dětí byla obrovská.

| 2. duben 2018 | 21:54 |

Jarní dílny

První jarní dny přivítaly všechny děti ŠD jarními dílnami, které se uskutečnily ve všech odděleních ŠD ve stejný den, a to 26. 03. 2018.
Děti si mohly vyrobit výrobky s tématikou „JARO“ či „VELIKONOCE“. Tyto náměty jsou nevyčerpatelné, vyrábělo se mnoho výrobků, např. zajíčci, kuřátka, ovečky, slepičky, zápichy, květinkové motivy, malovaná vajíčka, vajíčka obalovaná v koření, krásné květináče s dekorací, zaseté obilí s kuřátky a mnoho dalších témat. Také přáníčka s přáním pro rodiče si děti rády vytvořily.Někteří i vyzkoušeli netradiční techniky. Domů si děti odnášely krásné výrobky. Tento den se povedl a děti i paní vychovatelky byly spokojené.

| 2. duben 2018 | 21:46 |

Karneval v maskách

V úterý 20. března 2018 za námi do družiny přijel šašek Viki, který si pro děti připravil zábavné odpoledne. Hned po obědě se děti ze všech družin sešly, již převlečené ve svých kostýmech, v připravené tělocvičně, kde nás Viki horlivě přivítal. Pro děti měl připravené různé soutěže a hry, naučil nás nové tanečky a do programu a zábavy zapojil i paní vychovatelky . Nejen děti měly nejrůznější masky – mohli jsme vidět několik princezen, čarodějnic, pirátů, kostlivců, víl, námořníků a mnoho dalších krásných a povedených masek, ale taky šašek Viki se během zábavy stihnul několikrát převléknout! Celé odpoledne nás provázel smích a děti odcházely domů nadšené a spokojené.