Školní družina

| 3. květen 2018 | 12:06 |

Rej čarodějnic a čarodějů

Ve filipojakubskou noc se lidé scházeli u zapálených ohňů a oslavovali příchod jara a zároveň se očišťovali od nečistých myšlenek. Celou noc zpívali a tančili.
Také na naší škole proběhl v pátek 27. 4. od 13:30 do 15 hod. slet čarodějnic a čarodějů. Jejich sletiště bylo na nádvoří naší ZŠ. Pro tyto malé čarodějky a čaroděje bylo připraveno 7 stanovišť, kde si s chutí zasoutěžili při lovení žab a pavouků, házeli kouzelnou koulí do čarodějného koše, skládali strašidelné obrázky, hledali magické koule v pilinách mezi pavouky, létali na koštěti, házeli nezbedným míčkem do vesmírné díry nebo přecházeli přes strašidelné území.
Na nádvoří vládla dobrá nálada, všichni obdrželi účastnický list sletu, letecký průkaz na létající koště i drobné sladkosti. Slet čarodějů a čarodějek se vydařil.

| 3. květen 2018 | 11:48 |

DEN ZEMĚ

V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem-zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Děti ŠD se rozhodly také přispět k tomuto svátku malou měrou, a to tím, že uklidí nádvoří školy a okolí školy. Naplánovali jsme to na 20. duben. Pro děti jsme uspořádali i besedu, kde jsme si povídali, zda vědí, co tento svátek znamená. Byly úžasné odpovědi, děti věděly vše. Děti se vyzbrojily rukavicemi, kleštěmi na zvedání odpadků, taškami na tříděný odpad, rozdělily se do skupinek a celé odpoledne sbíraly odpadky, které hned i třídily. Akce byla velice úspěšná. Bylo vidět, že děti to baví. Nakonec jsme roztříděné odpadky odnesli do kontejnerů s tříděným odpadem. Určitě brzy úklid zopakujeme.

| 26. duben 2018 | 9:37 |

Beseda v Městské knihovně

Ve středu 4. dubna 2018 se nejdříve děti z 6. a 7. oddělení ŠD a následně 18. dubna 5. oddělení ŠD vydaly do pobočky Městské knihovny na Karafiátové ulici, aby se zúčastnily besed.
Děti z oddělení 6.,7. se v rámci besedy,,Co vím o knihovně?“ seznámily s pravidly roztřídění knížek, s jejich uspořádáním podle kategorii, podle úrovně čtenáře (začátečníka nebo pokročilého). Nakonec si mohly získané informace ověřit pomocí vyluštění vtipné křížovky a pomocí knihovnického testu.
Děti z 5 odděleni ŠD se zúčastnily besedy na téma ,,Já a příroda“ v rámci níž si vyslechly povídání o zvířátkách, získaly informace, jak žijí během všech ročních období. Děti se seznámily s ukázkami knížek, v nichž se zvířata vyskytují. Na konci besedy si vyslechly pohádku s hádankou. Děti si příjemné odpoledne strávené v knihovně užily.

| 17. duben 2018 | 13:06 |

Návštěva psího útulku

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 vyrazilo 4. odd. ŠD pod vedením paní vychovatelky J. Václavíkové potěšit opuštěné pejsky a kočičky do psího útulku v Olomouci – Neředíně. Společně jsme uspořádali sbírku, kdy děti donesly různé granule, konzervy, pamlsky a deky. V útulku se děti dozvěděly různé zajímavosti, které je zajímaly, např. jak je možné si osvojit pejska z útulku a jak se o pejsky starat atd. I když jsme museli několikrát měnit termín návštěvy, nakonec nám výlet vyšel na krásný slunečný den. Procházku jsme si užili a nadšení z pejsků bylo obrovské. Veliké poděkování patří rodičům, kteří se aktivně zapojili do sbírky pro pejsky.

| 2. duben 2018 | 21:58 |

Velikonoční zajíček – 4. a 5. oddělení

Ve středu 28. 3.2018 se děti ze 4. a 5. odd. ŠD vydaly hledat velikonoční zajíčky na školní dvůr. V předcházejícím týdnu si každý nejprve vyrobil svého zajíčka a společně jsme si povídali o velikonočních tradicích různých zemí. Ve středu odpoledne se netrpělivé děti rozběhly hledat svého zajíčka, který jim přinesl sladkou odměnu jako překvapení. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nadšení a radost dětí byla obrovská.

| 2. duben 2018 | 21:54 |

Jarní dílny

První jarní dny přivítaly všechny děti ŠD jarními dílnami, které se uskutečnily ve všech odděleních ŠD ve stejný den, a to 26. 03. 2018.
Děti si mohly vyrobit výrobky s tématikou „JARO“ či „VELIKONOCE“. Tyto náměty jsou nevyčerpatelné, vyrábělo se mnoho výrobků, např. zajíčci, kuřátka, ovečky, slepičky, zápichy, květinkové motivy, malovaná vajíčka, vajíčka obalovaná v koření, krásné květináče s dekorací, zaseté obilí s kuřátky a mnoho dalších témat. Také přáníčka s přáním pro rodiče si děti rády vytvořily.Někteří i vyzkoušeli netradiční techniky. Domů si děti odnášely krásné výrobky. Tento den se povedl a děti i paní vychovatelky byly spokojené.

| 2. duben 2018 | 21:46 |

Karneval v maskách

V úterý 20. března 2018 za námi do družiny přijel šašek Viki, který si pro děti připravil zábavné odpoledne. Hned po obědě se děti ze všech družin sešly, již převlečené ve svých kostýmech, v připravené tělocvičně, kde nás Viki horlivě přivítal. Pro děti měl připravené různé soutěže a hry, naučil nás nové tanečky a do programu a zábavy zapojil i paní vychovatelky . Nejen děti měly nejrůznější masky – mohli jsme vidět několik princezen, čarodějnic, pirátů, kostlivců, víl, námořníků a mnoho dalších krásných a povedených masek, ale taky šašek Viki se během zábavy stihnul několikrát převléknout! Celé odpoledne nás provázel smích a děti odcházely domů nadšené a spokojené.

| 28. únor 2018 | 20:30 |

Sportovní turnaj 4. a 5. oddělení

V pátek 9. 2. 2018 se ve ŠD konal sportovní turnaj mezi 4. a 5. oddělením. Děti se moc těšily, jak poměří své schopnosti ve stolním fotbálku a v šipkách. Bojovalo několik týmů, ale vítězným týmem mohl být jen jeden. Ve stolním fotbálku zvítězili tým kluků z 5. oddělení – Péťa Červenka, Tom Fidranský a Jirka Prokeš, v šipkách zase tým děvčat z oddělení 4. – Klárka Medková, Niki Majerová a Terka Valová a odnesli si pěkné ceny.
Atmosféra pátečního odpoledne byla skvělá, děti fandily z plných plic a moc jsme si to užili.

| 23. leden 2018 | 12:37 |

Talent ve ŠD

V měsíci lednu jsme ve školní družině hledali „ TALENT“. Děti o této akci věděly předem, takže si mohly připravit různá vystoupení. A bylo se vskutku na co dívat. Děti vystupovaly jednotlivě, ve dvojicích, ale i ve skupinkách. Všechny děti měly trochu trému, ale nakonec své vystoupení zvládly na výbornou a byly odměněny obrovským potleskem. Poslechli jsme si opravdu moc hezké pěvecké vystoupení, přednes básní, hru na flétnu, housle, viděli jsme různá taneční vystoupení, gymnastiku, mažoretky, kouzelníky a mnoho dalšího. Ti nejúspěšnější obdrželi diplom a různé cenné odměny. Hlavním cílem bylo podpořit u dětí jejich talent a nemít trému vystoupit před ostatními dětmi. Všichni si akci opravdu užili.

| 21. leden 2018 | 20:41 |

Přivoláváme sněhuláky

Děti 2.,3.,5. oddělení ŠD se těšily na sníh a na sněhuláky. A sníh stále nikde. Rozhodli jsme se, že si aspoň s dětmi vytvoříme sněhuláky z vaty a papíru v životní velikosti. A tím zkusíme přivolat sněhuláky opravdové. Byla to týdenní akce v družině. Nejprve si děti vyzkoušely sněhuláky na papír A4, kterými ozdobily nástěnky na chodbě. Poté jsme se společně pustili do vyrábění velkých sněhuláků, Nakonec jsme vyrobili dva sněhuláky a sněhulačku. Děti práce velmi bavila, byly úžasné.. Oba sněhuláky i sněhulačku jsme pověsili na chodbu. A největší překvapení v závěru bylo, že jsme tímto chtěli trochu přivolat sníh a naše přání bylo vyslyšeno. Neboť v den, kdy jsme dodělali a pověsili sněhuláky, začalo sněžit.