Školní družina

| 10. leden 2018 | 12:50 |

KRMÍTKA PRO PTÁČKY

S prvním napadaným sněhem jsme se s dětmi rozhodli, že vyrobíme netradiční krmítka pro ptáčky a rozvěsíme je v okolí školy. Nejen proto, aby měli co jíst, během zimy, ale i proto, aby se za námi v létě vrátili a svým zpěvem nám zpříjemňovali naše odpoledne na zahradě.
Krmítka vyrobená z pomerančů jsme naplnili ptačím zobem a rozvěsili kolem rybníčku i na stromech na školním dvoře.
Během zimy budeme zob dále doplňovat, ale také se kolem rybníčku můžete společně s dětmi zastavit a do krmítek něco přidat.

| 21. prosince 2017 | 7:46 |

Vánoční besídky

V předvánočním období od 18. 12. do 22. 12. 2017 se uskutečnily ve všech odděleních školní družiny vánoční besídky. V tuto dobu se družinami linuly vánoční koledy, starší děti zahrály pěkné skladby na zobcovou flétnu. Atmosféra byla radostná, děti se bavily a společně jsme si zazpívali známé vánoční koledy. K Vánocům také neodmyslitelně patří známé i méně známé zvyky a tradice, o kterých jsme si společně povyprávěli a některé vánoční zvyky jsme si i vyzkoušeli. Nechybělo ani voňavé vánoční cukroví, kterému nešlo odolat.
Přejeme touto cestou všem rodičům našich dětí příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví do roku 2018! Přejeme Vám radost z rozzářených očí vašich dětí!

| 6. prosince 2017 | 9:20 |

Člověče nezlob se

V měsíci listopadu probíhal turnaj v Člověče nezlob se mezi 6. – 8. oddělením školní družiny.
Závěrečné finále se odehrálo 29. 11. 2017
Umístění:
1.místo: Karolína Vykoukalová 6. oddělení
2.místo: Adéla Greplová 8. oddělení
3.místo: Nella Pluháčková 7. oddělení

| 4. prosince 2017 | 12:49 |

Vánoční dílny

Již listopad se ve školních družinách nesl ve znamení Vánoc. K Vánocům neodmyslitelně patří světýlka, koledy a výzdoba, které pomáhají vytvořit správnou vánoční atmosféru. Tato atmosféra samozřejmě nesměla chybět ani u nás, a proto se všechny školní družiny proměnily na vánoční dílny. Děti si vyrobily přáníčka, ozdoby, svícny, věnce, sobíky, stromečky a další drobnosti, které si následně odnesly domů, aby i u nich mohly začít tyto krásné svátky.

| 7. listopad 2017 | 13:37 |

Halloween

1. a 2. oddělení
Páteční den byl ve znamení „Halloweenu“. Koledování je hallowenský zvyk pro děti v mnoha zemích světa. Děti v kostýmech chodí od domu k domu a prosí o koledu jako jsou sladkosti .My jsme to pojali jako zábavnou akci. Děti prvního a druhého oddělení ŠD si donesly masky s tématikou Halloween.

| 7. listopad 2017 | 13:26 |

Dýňodlabání

2. a 3. oddělení
V úterý 31. 10. 2017 druhé a třetí oddělení ŠD pod vedením vychovatelek ŠD se pustilo do dlabání dýní. Jelikož bylo chladné počasí, tak se tato akce uskutečnila v prostorách chodby KIU budovy. Děti si přinesly dýně, lžíce na dlabání, pracovní oblečení a hlavně dobrou náladu. Akce to byla náročná, jelikož dýní bylo hodně a všechny děti si chtěly odnést vydlabanou dýni domů. Paní vychovatelky všem dýním vytvářely obličeje, které musely být samozřejmě strašidelné.

| 29. říjen 2017 | 14:11 |

Podzimní dílny

6. a 7. oddělení
Popis akce: V úterý 24. 10. 2017 jsme uspořádali „Podzimní dílny“ se zaměřením na využití přírodních materiálů, které nám podzim dal. Nasbírala se spousta kaštanů a zajímavých listů. Z nasbíraných kaštanů děti vyráběly zejména ježky, ale i jiná zvířátka. Používaly i jiné přírodní materiály, např. listy, z nichž vznikaly zajímavé koláže. Dá se říct, že si užívaly pěkné podzimní odpoledne. Nakonec jsme část dětských výtvorů zfotodokumentovali. Na fotografiích nechyběla ani Halloweenská dýně.

| 24. říjen 2017 | 21:30 |

Štrůdlování

V pátek dne 20. 10. 2017 se ve 4. odd. školní družiny konalo již tradičně podzimní štrůdlování. Děti si donesly nastrouhaná jablíčka a paní vychovatelka nakoupila těsta a potřebné suroviny. Děti se rozdělily do pěti malých skupinek a po ukázce „jak na to“ se pustily do práce. Nadšení dětí bylo obrovské a proto jim šly záviny pěkně od ruky. Děti se nakonec dočkaly voňavé dobrůtky, společně si pochutnaly a ještě si domů odnesly ochutnávku pro své rodiče.

| 22. říjen 2017 | 19:05 |

KAŠTANOVÁ MÁNIE

Ve středu 18. 10. 2017 se uskutečnila v ŠD akce „KAŠTANOVÁ MÁNIE“.
Pod vedením paní vychovatelek prvního, druhého a třetího oddělení si děti vyráběly zvířátka z kaštanů. Také se využilo i jiných přírodních materiálů / jeřabin, větviček jehličnanů, žaludů, krásných barevných podzimních listů, bukvic /. Děti se opravdu vyžívaly ve výrobě a jejich fantazie byla úžasná. Nejen kaštanů, ale i vyrobených zvířátek bylo opravdu mnoho. Největší úspěch měla sovička a její veliké oči. Děti si své výrobky s nadšením odnášely domů. Akce se opravdu vydařila. Na tvářích děti byly vidět úsměvy a spokojenost. Určitě tuto akci rádi zopakujeme, neboť i zručnost, fantazie, představivost a motorika je velice důležitá pro všechny školáčky.IMG_20171018_142928.jpg

| 9. říjen 2017 | 9:30 |

Drakiáda

1. oddělení
V naší školní družině se uskutečnila oblíbená podzimní akce Drakiáda. Děti si přinesly krásné draky a dráčky a na odpoledne se velmi těšily. Počasí nám celkem přálo, ale vítr mohl být silnější. Děti radostně běhaly a snažily se dostat draky co nejvýše.
Na závěr byli všichni pochváleni a jako odměnu si odnesli malou sladkost. Zábavné odpoledne se nám vydařilo.