O škole

Základní škola Stupkova Olomouc je školou s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy.

Škola má v Olomouci již dlouholetou tradici. O její výstavbě bylo rozhodnuto v roce 1963. Stavět se začala v roce 1966 a 1. září 1968 bylo zahájeno vyučování v 27 třídách. Od této doby prošly školou tisíce žáků, kteří se učili v běžných i výběrových třídách. V roce 1980 byla zahájena rozšířená výuka matematiky, v roce 2002 informatiky a v roce 2004 po zrušení ZŠ Svornosti je nabízena i rozšířená výuka Hv.

V současné době navštěvuje ZŠ 602 žáků v 25 třídách. Děti mají k dispozici 3 počítačové učebny, multimediální učebnu, 3 učebny Hv, dílny, cvičnou kuchyň, odborné učebny Ch, F, Př, Z a Vv a tělocvičnu. Škola má vlastní kuchyň i školní jídelnu, sportovní hřiště a hřiště pro školní družinu.

DSC_4564.jpg DSC_4556.jpg DSC_4589.jpg DSC_4523.jpg DSC_5904.jpg DSC_4510.jpg DSC_4498.jpg DSC_4481.jpg DSC_4556.jpg DSC_4542.jpg DSC_4446.jpg DSC_4458.jpg DSC_4469.jpg DSC_4462.jpg DSC_4573.jpg DSC_5905.jpg DSC_5919.jpg