| 30. duben 2018 |

Ředitelské volno

Ve dnech 30. 4. (pondělí) a 7. 5. (pondělí) 2018 ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno.
Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době od 6:00 do 17:00 hod., nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 12:35 hod.) a poobědvat ve školní jídelně.
Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu. Žáci platí 62,– Kč/1 oběd.