Novinky

| 30. duben 2018 |

Ředitelské volno

Ve dnech 30. 4. (pondělí) a 7. 5. (pondělí) 2018 ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno.
Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době od 6:00 do 17:00 hod., nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 12:35 hod.) a poobědvat ve školní jídelně.
Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu. Žáci platí 62,– Kč/1 oběd.

(Kategorie: Novinky)
| 26. duben 2018 |

Seznam přijatých žáků do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

 
Zápis do 1. tříd – přijatí žáci

(Kategorie: Novinky)
| 26. duben 2018 |

Soutěž Zlatý list

Dne 13. 4. 2018 se v DDM Olomouc konala přírodovědná soutěž „Zlatý list“, která je určená základním školám a víceletým gymnáziím. V kategorii žáků 1. – 6. tříd obsadilo družstvo mladších 6. místo, v kategorii žáků 7. – 9. tříd dosáhli v těžké konkurenci starší žáci také na krásné 6. místo.
Složení družstva – mladší žáci:
Hrušková Natálie, Procházková Julia, Applová Pavlína, Hodúrová Eliška, Zbyněk Šnajdar, Tadeáš Andés.
Složení družstva – starší žáci:
Kvízdalská Lucie, Traplová Julie, Vajdová Laura, Vodička Igor, Severňáková Veronika, Fuglíčková Anežka.
Všem výše zmíněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

(Kategorie: Akce)
| 26. duben 2018 |

VOLEJBAL – okresní kolo

Ve středu 11. dubna 2018 se ve sportovní hale Gymnázia Olomouc – Hejčín konalo okresní kolo ve volejbalu žaček.
Naši školu reprezentovaly žákyně 9. ročníku: Janáková Barbora, Hájková Kristina, Nerušilová Lucie, Ševčíková Daniela, Příhodová Karolína, Barčíková Andrea a Vlašicová Kristýna.
Po opravdu náročném boji získaly krásné 5. místo. Blahopřejeme a všem dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

(Kategorie: Akce)
| 17. duben 2018 |

Cyklodoprovod do školy

Vážení rodiče,
ve spolupráci s Univerzitou Palackého bychom Vás rádi upozornili na možnost využít pro Vaše dítě cyklodoprovod do školy/ze školy. Pokud Vaše dítě pojede do školy/ze školy na kole, můžete si prostřednictvím online rezervačního systému objednat doprovod dospělé osoby (rovněž na kole). Kola budou uschována v krytých prostorách školy. Jezdit se začne od 30. 4. 2018 a první týden je zdarma, poté bude vybírán symbolický poplatek 7,– Kč/jízda (vybraná částka nenáleží škole).
V případě zájmu navštivte internetové stránky www.ride2scool.cz či volejte PhDr. Janě Hoffmannové, Ph.D. na tel. číslo 775 089 095.

(Kategorie: Novinky)