Informace pro rodiče

I. stupeň | II. stupeň | Školní jídelna | Školní družina

Školní psycholog

 

Školní pedagogické pracoviště
 

Činnost školního psychologa
 

Etické normy práce ŠP
Volby do školské rady

 Učitel roku 2017

   
Úřední hodiny sekretariátu školy

 Informace výchovného poradce 2017/18

Mgr. Hana Kodymová, 581 111 210
úřední hodiny: úterý 15 – 16 hodin po předchozí domluvě

  • Návštěva Úřadu práce

9. A 19. 10. 2017
9. B 23. 10. 2017

  • Scholaris

22. – 23. 11. 2018 SOŠ polytechnická Olomouc

  • Průběžně se budou na ZŠ konat besedy s učiteli středních škol – dle zájmu.

Přijímací řízení na střední školy

 
informace 2017/18

Nahoru ↑

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

  Informace o zápisu ZŠ Stupkova

  Obecné informace

  Desatero pro rodiče

  Seznam pomůcek

  Informace o odkladu

  Školské obvody
Školní jídelna

 
Přihláška do ŠJ

 

Základní informace o ŠJ
Nahoru ↑
Nahoru ↑

Výběrové třídy RVMI a RVHv

 

Přihláška k talentové zkoušce do třídy RVMI
Nahoru ↑ 

Talentové zkoušky do 6. třídy RVMI
Nahoru ↑ 

Přestupové zkoušky do třídy RVMI
Nahoru ↑ 

Talentové zkoušky do 6. třídy RVHv
Nahoru ↑ 

Přestupové zkoušky do třídy RVHv
Nahoru ↑ 

Pravidla pro žáky tříd RVMI
Nahoru ↑Fond pomoci olomouckým dětem

     
Školní družina

 
Telefonní čísla vychovatelek ŠD a rozmístění oddělení 
Činnost školní družiny

Nahoru ↑