| 28. březen 2018 |

Prezentiáda 2018

V letošním roce se naše škola poprvé přihlásila do celostátní soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda 2018. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – základní a střední školy. Po přihlášení do soutěže vytvoří tým prezentaci na zadané téma a tuto pošle k posouzení porotě, která hodnotí grafickou stránku vytvořené prezentace. Na základě toho vybere do krajského kola soutěžní týmy, které budou zaslanou prezentaci komentovat slovně před odbornou porotou a diváky.
Témata pro kategorii ZŠ byla tato: PRÁCE SNŮ a TECHNOLOGIE NÁS SBLIŽUJÍ.
Do krajského kola, které se koná 6. 4.2018 na Moravské vysoké škole, postoupily 3 naše týmy.
Reprezentovat nás budou: K. Hájková a L. Nerušilová z 9.A, E. Pernicová a M. Škodová z 8.A, J. Vavrečková a A. Jančíková z 8.A, kterým tímto držíme palce.