Akce

| 22. květen 2018 |

Výtvarná soutěž

Nadace Bezpečná Olomouc pořádala ve spolupráci se ZŠ Komenium již 13. ročník výtvarné soutěže na téma: Kdo je můj vzor, koho si vážím, kdo mě chrání. V letošním šk. roce se této soutěže zúčastnilo 23 olomouckých škol, bylo hodnoceno 330 výtvarných prací.
V kategorii žáci 1. stupně gratulujeme k úspěchu dvěma žákům naší školy – 4.A třídy – Veronice Klementové a Matěji Farmačkovi.

| 18. květen 2018 |

O pohár rozhlasu

Dne 9. 5. 2018 se na atletickém stadiónu v Olomouci uskutečnilo okresní kolo atletických závodů „O pohár rozhlasu“. Za naši školu se ho zúčastnily družstva mladších žákyň (celkově se umístily na 11. místě), mladších žáků (11. místo), starších žákyň (11. místo) a starších žáků (skvělé 4. místo!).

| 16. květen 2018 |

Exkurze Doubravský dvůr

4. 5. 2018 navštívila skupina žáků 6. tříd statek Doubravský dvůr nedaleko Červenky. Sama paní majitelka provedla děti celým statkem, kde společně s manželem chovají od roku 1992 stádo krav.
Protože se přímo na farmě vyrábí z nadojeného mléka nejrůznější mléčné výrobky, byla příjemným zakončením výletu ochutnávka zde vyrobených dobrot. Největším lákadlem byla skvělá domácí zmrzlina.

| 14. květen 2018 |

Soutěž IT English

V pátek 4. 5. 2018 se žáci naší školy zúčastnili soutěže IT English pořádané VOŠ a SPŠE Olomouc. Adam Látal z 8. A se umístil na 4. místě a Tomáš David z 9. A na 6. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy!

| 11. květen 2018 |

Jarní sběr papíru

3. května proběhl na naší škole jarní sběr papíru. Celé odpoledne přinášeli rodiče i děti starý papír ke kontejneru. Nasbírali jsme 10 tun papíru. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme.
A kdo zvítězil?

| 26. duben 2018 |

Soutěž Zlatý list

Dne 13. 4. 2018 se v DDM Olomouc konala přírodovědná soutěž „Zlatý list“, která je určená základním školám a víceletým gymnáziím. V kategorii žáků 1. – 6. tříd obsadilo družstvo mladších 6. místo, v kategorii žáků 7. – 9. tříd dosáhli v těžké konkurenci starší žáci také na krásné 6. místo.
Složení družstva – mladší žáci:
Hrušková Natálie, Procházková Julia, Applová Pavlína, Hodúrová Eliška, Zbyněk Šnajdar, Tadeáš Andés.
Složení družstva – starší žáci:
Kvízdalská Lucie, Traplová Julie, Vajdová Laura, Vodička Igor, Severňáková Veronika, Fuglíčková Anežka.
Všem výše zmíněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

| 26. duben 2018 |

VOLEJBAL – okresní kolo

Ve středu 11. dubna 2018 se ve sportovní hale Gymnázia Olomouc – Hejčín konalo okresní kolo ve volejbalu žaček.
Naši školu reprezentovaly žákyně 9. ročníku: Janáková Barbora, Hájková Kristina, Nerušilová Lucie, Ševčíková Daniela, Příhodová Karolína, Barčíková Andrea a Vlašicová Kristýna.
Po opravdu náročném boji získaly krásné 5. místo. Blahopřejeme a všem dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

| 13. duben 2018 |

Prezentiáda – krajské kolo

6. dubna 2018 proběhlo krajské kolo Prezentiády na Moravské vysoké škole v Olomouci. Naše děvčata sice nezvítězila, ale získala další zkušenosti do příštího ročníku.

| 28. březen 2018 |

Prezentiáda 2018

V letošním roce se naše škola poprvé přihlásila do celostátní soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda 2018. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – základní a střední školy. Po přihlášení do soutěže vytvoří tým prezentaci na zadané téma a tuto pošle k posouzení porotě, která hodnotí grafickou stránku vytvořené prezentace. Na základě toho vybere do krajského kola soutěžní týmy, které budou zaslanou prezentaci komentovat slovně před odbornou porotou a diváky.
Témata pro kategorii ZŠ byla tato: PRÁCE SNŮ a TECHNOLOGIE NÁS SBLIŽUJÍ.
Do krajského kola, které se koná 6. 4.2018 na Moravské vysoké škole, postoupily 3 naše týmy.
Reprezentovat nás budou: K. Hájková a L. Nerušilová z 9.A, E. Pernicová a M. Škodová z 8.A, J. Vavrečková a A. Jančíková z 8.A, kterým tímto držíme palce.

| 25. březen 2018 |

VELIKONOCE VE ŠKOLCE

V pátek 23. 3. 2018 navštívili žáci 8. B mateřskou školku Jílová. Pro děti ze školky si naši žáci připravili velikonoční dílničky. Naši osmáci pracovali v pěti odděleních s dětmi od necelých tří let až po předškoláky. Společně pletli pomlázky, vystřihovali slepičky a malovali kuřátka. Akce se podařila, malé děti si osmáky tak oblíbily, že si na závěr dílniček i naši žáci odnesli od svých malých kamarádů krásné obrázky na památku.