Novinky

| 23. květen 2016 |

Výsledky výběrového řízení do 6. ročníku RVMI

Vzhledem k tomu, že třída byla naplněna již v 1. kole, nebude vypsáno 2. kolo talentových zkoušek.
Zákonní zástupci žáků, kteří nenavštěvují v současné době ZŠ Stupkova, musí podat žádost o přestup na naši školu. Žádost najdete v sekci Dokumenty – Formuláře ke stažení.
Výsledky výběrového řízení do 6. ročníku RVMI pro školní rok 2016/17:
 

(Kategorie: Novinky)
| 16. květen 2016 |

Výběrové řízení do 6. ročníku třídy RVMI

Dne 18. 5. 2016 proběhne výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Zájemci, kteří podali přihlášku, se dostaví k prezentaci v 8:00 hod. do budovy školy. Zvací dopis na přijímací zkoušky škola nezasílá.

(Kategorie: Novinky)
| 11. květen 2016 |

ČAROMAT

Dne 10. 5. proběhl na naší škole oborový den matematiky s názvem Čaromat, který byl určen pro žáky 6. – 8. ročníku tříd RVMI. Učitelé matematiky za pomoci žáků 9. ročníku přichystali pro děti dopoledne plné matematických soutěží, her, rébusů, hlavolamů …
Děti řešily úlohy ve skupinách a s většinu úkolů zvládly na výbornou a nejlepších výsledků dosáhla tato družstva:

(Kategorie: Akce)
| 3. květen 2016 |

Jak Petr ke štěstí přišel – školní divadelní představení

V týdnu od 27. do 29. května hráli žáci 1. A, 6. B, 8. A a 9. A v Domě armády v Olomouci hudební pohádku Jak Petr ke štěstí přišel aneb S čerty nejsou žerty. Pohádku děti nacvičovaly asi 2 měsíce za pomoci učitelů V. Maleňákové, G. Drozdové a J. Kvapila. Uskutečnila se celkem 4 představení, a to nejen pro rodiče a žáky naší školy, ale i pro děti 1. stupně dalších olomouckých škol a MŠ Jílová. Všem divákům se pohádka plná známých písniček líbila. Všichni herci se snažili, podali velmi dobré výkony a odměnou jim byl velký potlesk na závěr.
A jak se líbila pohádka dětem z 1. – 3. tříd naší školy?
My, žáci prvních, druhých a třetích tříd, bychom touto cestou chtěli poděkovat spolužákům z 6.B, 8.A, 9.A,1.A a také učitelům, kteří se podíleli na realizaci školního divadla. Pohádka Jak Petr ke štěstí přišel se líbila všem. Krásné kostýmy, kulisy, herecké výkony i pěkné písničky byly odměněny bouřlivým potleskem. Do divadla jsme šli v dešti, ale nikdo nelitoval, a cestou zpět, kdy již nepršelo,jsme si o zhlédnutém představení povídali. Moc vydařený den.

(Kategorie: Akce)
| 2. květen 2016 |

Dny pro Zemi

I v letošním roce proběhly na naší škole Dny pro Zemi. Uskutečnily se některé již tradiční akce.

(Kategorie: Akce)