Novinky

| 21. říjen 2016 |

Dýňodlabání – FLORA Olomouc

V úterý 18. 10. se konala soutěž základních škol s názvem „Dýňodlabání“, kterou pořádala prvním rokem Flora Olomouc. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 škol v zastoupení 60 soutěžních dvojic. ZŠ Stupkova nesměla chybět. V loňském školním roce žáci 2. třídy vypěstovali v kroužku školní družiny „Malý zahradník“ dýně, které pak někteří z nich na soutěži vydlabali. Jmenovitě Kristýna Procházková, Vanda Petrželová, Ema Šimáčková, Zuzana Václavíková, Tereza Zápecová a Lucie Rozsypalová. I když se naše dvojice neumístily na prvních třech místech, byly organizátory odměněny diplomem a malou pozorností za jejich výbornou práci. Dětem velice děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

(Kategorie: Akce)
| 20. říjen 2016 |

Sběr papíru

17. října 2016 jsme opět jako každý rok na podzim uspořádali sběr papíru. U kontejneru pomáhali žáci 9. A, B. Pilné děti i jejich rodiče donesli necelých 9 tun starého papíru.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do sběru zapojili.

(Kategorie: Akce)
| 12. září 2016 |

Škola v přírodě 6. roč.

Jen dva dny byli šesťáci ve škole a v pondělí 5. září odjeli na školu v přírodě do Ostružné. Kromě dvou deštivých a chladných dní dětem přálo sluníčko a pravé letní počasí. Na programu byly hry, soutěže, karneval, bobová dráha i turistika.
V průběhu týdne za dětmi jezdili i lektoři z D-centra a každá třída prošla třemi programy, které byly zaměřeny na seznamování a upevňování kolektivu třídy. Děti prošly různými aktivitami, ve kterých mohly prezentovat své názory a vyjadřovat se k tématům šikany, chování ve škole i v rodině…
Týden utekl jako voda a 9. září zase všichni nasedli do autobusů a hurá domů. Všem ale zůstanou příjemné zážitky a kamarádství.

(Kategorie: Akce)
| 29. srpen 2016 |

Zahájení šk. roku 2016/17

Ve čtvrtek 1. září zahájíme nový školní rok, vyučování bude probíhat 1. a 2. vyučovací hodinu (do 9:40 hod.). Školní jídelna bude vydávat obědy od 9:45 do 11:30 hod. S sebou si žáci přinesou přezůvky a psací potřeby.
V pátek 2. září bude vyučování 1. – 4. hodinu (do 11:40 hod.). Školní jídelna bude vydávat obědy od 11:40 do 13:15 hod.

(Kategorie: Novinky)
| 30. červen 2016 |

Krásné prázdniny

30. června skončil školní rok 2015/16 a dětem začíná nejhezčí část roku – dvouměsíční prázdniny. Přejeme jim krásné slunečné prázdniny, plné zážitků a rodičům příjemnou dovolenou.
Nový školní rok začne 1. září 2016 v 8 hodin.

(Kategorie: Novinky)