Novinky

| 23. leden 2015 |

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 21. 1. se na naší škole konalo okresní kolo Matematické olympiády pátých a devátých ročníků.
V kategorii pátých ročníků reprezentovala naši školu Kateřina Julie Sedláčková z 5. A, která se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola.
Výborně si v okresním kole vedli také žáci z 9. A – Šimon Bureš, Michal Kraus a Lukáš Šafář. Šimon Bureš a Michal Kraus se stali úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola, které se uskuteční v březnu.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a chlapcům přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

(Kategorie: Úspěchy žáků)
| 22. leden 2015 |

Žáci přijatí do 1. tříd

 

(Kategorie: Novinky)
| 22. leden 2015 |

Projekt – chemie

Dne 16. ledna 2015 se žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili Laboratorních cvičení na Gymnáziu Čajkovského v rámci projektu OPVK- podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.
Tématem 2 vyučovacích hodin byly NEKOVY. Žáci si zopakovali základní vlastnosti a přípravu vodíku, kyslíku a dalších prvků, které patří do této skupiny. Také si vyzkoušeli jednoduché pokusy v chemické laboratoři. Náročnější experimenty jim předvedli pedagogové a studenti v chemické učebně.
Tento projekt je jistě velkým přínosem pro žáky ZŠ a napomáhá při spolurozhodování o dalším profesním zaměření po ukončení základní školy.

(Kategorie: Akce)
| 19. prosince 2014 |

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídy a do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy proběhne ve dnech 15. 1. a 16. 1. 2015 od 14 do 18 hodin v budově školní družiny (vedle rybníčku).
S sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

(Kategorie: Novinky)
| 19. prosince 2014 |

Vánoční koncert

Dne 16. prosince se v Husově sboru konal tradiční vánoční koncert sborů 3. – 9. tříd. Zazněly známé i méně známé vánoční písně. Koncert byl velmi příjemným zastavením v předvánočním ča­se.

(Kategorie: Akce)