Novinky

| 27. srpen 2015 |

Informace pro rodiče prvňáčků – škol. rok 2015/2016

Vážení rodiče,

(Kategorie: Novinky)
| 27. srpen 2015 |

Informace pro rodiče žáků 2. – 9. tříd

2. třídy

(Kategorie: Novinky)
| 30. červen 2015 |

Hurááá na prázdniny

Vedení školy přeje všem dětem, rodičům a zaměstnancům krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.

(Kategorie: Novinky)
| 30. červen 2015 |

Den s koloběžkou

Dne 23. 6. 2015 proběhl v 1. třídách projektový den věnovaný dopravní výchově. Děti byly seznámeny s bezpečným chováním na silnici. Vypracovaly úkoly v pracovních listech a nabyté vědomosti si ihned vyzkoušely v praxi. Absolvovaly jízdu zručnosti – slalom, osmičku, lávku a ukončily vytrvalostní trasou. Všem se akce moc líbila.

(Kategorie: Akce)
| 20. červen 2015 |

Velký úspěch podnikatelského kroužku

Ve školním roce pracoval na naší škole podnikatelský kroužek v rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků /ROPOZ/. Do kroužku se na počátku roku přihlásilo 11 žáků. Cílem kroužku bylo dozvědět se něco o podnikání, vytvořit si výrobní program a vyrábět zajímavé výrobky.
Vytvořili jsme si název firmy KÚK / kreativní, úžasné, kvalitní…výrobky/. Setkali jsme se se zajímavými lidmi, hovořili jsme do Českého rozhlasu. Vyráběli jsme alba, přání, ale hlavním sortimentem byly malované hedvábné šátky. Na tomto výrobním programu jsme se všichni shodli a na výrobě se podílela celá firma.
Cílem naší práce byla účast na Veletrhu podnikatelských kroužků 19. 6. 2015 v pavilonu A na Floře. Pro reprezentaci jsme si sami vytvořili trička s logem, prezentaci…
Na Veletrhu jsme uspěli!!!!! Získali jsme dvě 2.místa – jedno 2. místo bylo v kategorii největšího zisku z prodeje na našem výstavním stánku a další jsme získali v celkové soutěži „Podnikatelský kroužek/studentská firma“.
Všem členům kroužku patří velké poděkování za vzornou reprezentaci .

(Kategorie: Akce)